Türk İş’in açlık ve yoksulluk sınırı ile ilgili yaptığı çalışma asgari Ürcerete yapılan zamdakikomikliği ortaya koydu. 

O çalışma Türk İş tarafından şöyle özetlendi. 

TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) otuz yıldan bu yana her ay düzenli olarak “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması yapmakta ve çalışanların içinde bulundukları geçim şartlarını ortaya koymaktadır.

TÜRK-İŞ Araştırmasının Aralık 2016 ayı sonucuna göre;

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.432,17 TL,  

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.665,04 TL olmuştur.    

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 1.761,74 TL olarak gerçekleşmiştir.  

Bu çalışmayla asgari ücrete yapılan zam arasındaki çarpıklık ise dikkat çekti.