Bülbül’ün “yapıcı ve yerinde” bir talepte bulunduğu belirtilen açıklamada aşağıdaki ifadeler yer aldı:

“MHP Sakarya İl Başkanı Sn. Levent Bülbül, kamuoyunun aydınlatılması talebiyle CADDE 54 Projesi ile ilgili bazı çevrelerce seslendirilen iddiaları dile getirmiştir.

Sn. Bülbül’ün, “CADDE 54’e karşı değiliz ama kamu zararı iddiaları aydınlatılmalıdır” şeklindeki yaklaşımı, kamuoyunda oluşturulmak istenen kafa karışıklığını gidermeye imkan sağladığı için tarafımızdan “Yapıcı ve yerinde bir talep” olarak değerlendirilmiştir.

İddiaların basit teknik bilgi eksikliğinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu teknik bilgilerin paylaşımı için Serdivan Belediye Meclisi’nin MHP’li üyesi Sn. Ahmet Ziya Akar, CADDE 54 Projesi’nin ihale dosyasını incelemek üzere belediyemizin ilgili birimine davet edilmiştir.

Böylelikle MHP İl Başkanı Sn. Levent Bülbül’ün ihale dosyasını görme talebi karşılanmıştır.

Bununla birlikte, Sn. Bülbül’ün kamuoyunun aydınlatılması çağrısı gereği iddialara ilişkin teknik bilgi hatalarının düzeltilmesi de gerekli olmuştur.

Buna göre;
CADDE 54 Projesi, 2886 sayılı ihale kanuna göre, “Kat karşılığı inşaat yapım işi” olarak tanımlanmaktadır.
Bu yapım işinde Serdivan Belediyesi’nin kasasından hiçbir şekilde para çıkmamaktadır.

Birinci ihalede 131 Milyon TL muhammen bedel söz konusudur.

İkincisinde ise 20 Milyon TL da az bir rakamla, yani 111 Milyon TL muhammen bedelle ihaleye çıkılmıştır.

Bunun sebebi avam projelerdeki değişikliklerdir.

İkinci ihaledeki muhammen bedelin daha az olmasının ‘yerel firmaların ihaleye katılımını zorlaştırdığı’ iddiası ise mantık dışıdır.

Zira, daha düşük bedel ile ihaleye çıkılmış olması yerel firmaların katılımını kolaylaştıran bir durumdur.

CADDE 54 Projesi’ne ilişkin 22.05.2015 tarihli ilk ihale 2886 sayılı kanunun belediyemize tanıdığı yetki çerçevesinde iptal edildiği gibi, 14.07.2016 tarihli ikinci ihale de yine aynı kanun çerçevesinde tamamlanmıştır.

Yani her iki ihaleye ilişkin işlemlerin yasal çerçevede olduğuna dair hiçbir şüphe yoktur.

CADDE 54 Projesi’nde Serdivan Belediyesi’nin mülkiyet payı % 35,5 olarak belirlenmiştir.

Proje, yaklaşık 52 Bin metrekarelik bir alanda gerçekleşecektir.

Yatırımın toplam değeri bugünün rakamları ile 750 milyon lira olarak öngörülmektedir.

Projenin 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

Hali hazırda 1000 kişiye istihdam sağlayan proje, tamamlandıktan sonra da 3000 kişiye iş imkanı sunacaktır.

CADDE 54, yaklaşık 50 bin metrekarelik 1500 araç kapasiteli otoparkı ile Serdivan’ın en büyük kapalı otoparkına sahip olacaktır.

CADDE 54, yıllık 12 milyon ziyaretçi hedefiyle Serdivan’ın mevcut cazibesini her alanda daha da yukarıya taşıyacaktır.

CADDE 54, Serdivan Belediyesi’ne her yıl 10 Milyon TL’nin üzerinde kira geliri sağlayacaktır.

Serdivan’da bugüne kadar tek seferde gerçekleşmiş bu ölçekte başka bir yatırım yoktur.

Serdivan’da CADDE 54’ün kıyaslanabileceği büyüklükte başka bir proje de mevcut değildir.

Serdivan ölçeğinde emsalsiz bir proje olan CADDE 54’ün, ‘Serdivan’daki inşaat yapım işlerinde mülk sahiplerinin en az yüzde 50 mülkiyet payı aldığı” iddiası üzerinden kıyaslamaya tabi tutulması gerçekçi bir yaklaşım olamaz.

Zira, bu ölçekteki ticari projelerin yatırım ve işletme maliyetlerinin yüksekliği ile yapım sürelerinin kısalığı mülkiyet oranının belirlenmesinde temel kriterdir.

Buna rağmen, Serdivan Belediyesi’nin % 35,5 oranındaki mülkiyet payı, CADDE 54’ün büyüklüğü ve tamamlanma süresi ile kıyas edilemeyecek durumda olan benzer nitelikteki daha küçük ölçekli diğer ticari projelerdeki mülkiyet payı oranından çok daha yüksektir.

CADDE 54 Projesi’nde kamu zararı oluştuğu yolundaki iddiaların da, “Emsal, yükseklik, inşaat alanı, fonksiyon” gibi teknik konuların basit ve anlaşılır bir dille izah edilmesi ile açıklığa kavuşacağı anlaşılmaktadır.

Buna göre;
CADDE 54’ün bulunduğu alanda plan tadilat teklifi ihaleden sonra değil, ihaleden 13 gün önce belediye meclisimize sunulmuştur.

Plan tadilatında emsal değişikliği yoktur.

Projenin başından sonuna kadar (EMSAL: 2) hiçbir şekilde değişmemiştir.

Tadilat ile sadece yükseklik değişmiştir.

Bu işlem, zemindeki (otopark, sığınak v.b.) açık alanları artırmak için yapılmıştır.

Dolayısı ile emsal değişmediği için gelir kazandırıcı alanlarda artış söz konusu değildir.

İhalede sözleşmenin ilgili maddelerine göre tapuya konu olan alanın alt sınırı 85 bin 123,29 metrekare, üst sınırı ise

104 bin 049,70 metrekare olarak belirlenmiştir.

Buradaki artış belediyeye gelir kazandırmıştır.

Geri kalan 73 bin 128,55 metrekarelik alan kamuya ait sığınak, otopark gibi ortak kullanım alanıdır.

Ortak kullanım alanı satışa ve kiralamaya konu olmadığı için gelir kazandırıcı alan değildir.

Kısacası, sözleşmeye göre belediyenin payı sürecin en başından itibaren 104 bin 049,70 metrekare üzerinden % 35,5 olarak belirlenmiştir.

Emsal değişmediği için artan inşaat alanı satılamayacak ve kiralanamayacak unsurları kapsadığından yüklenici için kar değil ek maliyet getirmiştir.

Böylelikle herhangi bir kamu zararı söz etmek gerçek ile bağdaşmamaktadır.

Çok net olarak ifade etmek isteriz ki; CADDE 54 Projesi’nin ruhsatında konut alanı kesinlikle yoktur.
Projede sadece dükkanlar ve ofisler vardır.

Kafa karışıklığının sebebi yüklenici firmanın tanıtım broşürlerinde yaptığı basit bir hatadan kaynaklanmaktadır ve bu hata fark edildiği an düzeltilmiştir.

İleride ihtiyaç duyulması halinde öğrenci yurdu ve öğrenci pansiyonu olarak kullanılması düşünülebilecek alanlar ile ilgili yapılan açıklamalar CADDE 54’te konut yapılacağı anlamı taşımamaktadır.

Ancak bu tür ifadelerin kafa karışıklığına sebep olduğu görülmektedir.

Bunun üzerine yurt ve pansiyon tarzı kullanım şekillerinden de vaz geçilmiştir.

Satış sürecinde hiçbir şekilde konut satışı anlamına gelebilecek bir yaklaşım sergilenmemiştir ve bundan sonra da sergilenmeyecektir.

Herhangi bir şüpheye yer kalmaması için bir kez daha ifade etmek gerekirse, CADDE 54’te konut yoktur.

CADDE 54’ün 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre “Anahtar Teslim İş” olarak yapıldığı iddiası bilgi eksikliğidir çünkü CADDE 54, 2886 sayılı ihale kanununa göre yapılmıştır. Dolayısı ile belediyenin kasasından herhangi bir tutar çıkmamıştır.

Böylelikle yüklenici lehine herhangi bir kazanç artışı da söz konusu değildir.

CADDE 54’ün ihale duyurusu 2886 sayılı ihale kanunu gereği Resmi Gazete’nin yanı sıra yerel ve ulusal medyada da yayımlanmıştır.

İhale kamuya açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Serdivan Belediyesi’nin tüm meclis üyeleri CADDE 54 Projesi ile ilgili belgeleri istedikleri zaman ilgili birimimizi ziyaret ederek inceleyebilirler ve merak ettikleri her husus hakkında bilgi alabilirler.

Bu minvalde, Serdivan Belediyesi’nin MHP’li meclis üyeleri Avukat Sn. Ahmet Ziya Akar ile İnşaat Mühendisi Sn. Ercüment Berber’in ilgili birimimizi ziyaret edip, CADDE 54’ün ihale dosyasını incelemiş olmasından memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isteriz.

Ayrıca bazı çevrelerce dile getirilen iddiaları yapıcı muhalefet tarzı ile seslendirerek kamuoyunun aydınlatılmasına imkan sağladığı için MHP İl Başkanı Sn. Levent Bülbül’e de teşekkürlerimizi sunarız.

Kamuoyuna saygılarımızla…