İlçe Başkanı Mustafa Ak, sunumda yer alan maddeleri yönetim kurulundaki üyelerle paylaşarak Cumhurbaşkanlığı sisteminin gerekliliğini ve mevcut sisteme göre uygulamada büyük avantajları olduğunu söyledi. İlçe Başkanı Mustafa Ak, “Yeni Anayasa ile birlikte gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı sisteminin şuan ki mevcut sisteme göre uygulamada büyük avantajları var. Ülkemiz koalisyon hükümetleri döneminde yaşanan yönetimsel ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle sorunlar yaşamış ve zaman kaybetmiştir. Bu nedenle ülkede koalisyon hükümetleri kurulmaması ve yönetimsel istikrarsızlık oluşmaması yasama, yürütme ve yargının arasındaki kuvvetler ayrılığının güçlendirilmesi ve ülkedeki çift başlılığın önlenmesi için yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemine ihtiyaç vardır” dedi.    

İlçe Başkanı Mustafa Ak, Yeni Anayasa Maddelerinin Meclisteki oylamalarının bitirilmesinin ardından vatandaşlarla birebir Cumhurbaşkanlığı sisteminin avantajlarını anlatacaklarını söyledi.