açıklamada şu bilgilere yer verildi. 

Bilindiği üzere 24.09.2017 tarih ve 30190 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 84. Maddesi gereğince yapılması gereken; tüm Oda ve Borsaların organ seçimlerinin "2018 yılı Nisan" ayında yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu itibarla 2018 yılı Nisan ayında yapılacak olan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimlerinde; Üyelerimizin Oy kullanabilmeleri, Meslek Komitelerine ve Oda Meclisine üye olarak seçilebilmeleri için, 5174 sayılı T.O.B.B. Kanunu ve seçimle ilgili Yönetmelikler gereğince, vergi mükellefi olmaları ve durumlarının faal olması şartı arandığından;

Üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramamaları için, Odamızın Sicil Müdürlüğü'ne bizzat gelerek ya da Odamızın www.satso.org.tr adresinde "DUYURULAR" bölümünde yer alan "Üye Durum Sorgulama" (http://ticaret.satso.org.tr/uyesorgulama.aspx) bölümüne Ticaret ve Oda Sicili numaralarını birlikte girerek;

Vergi mükellefiyetine ilişkin kayıtlarını (vergi numaralarını ve vergi dairelerini), mevcut durumlarını (faal ya da askı durumlarını) ve "adres" bilgilerini kontrol etmeye ve varsa bir farklılık düzeltmeye davet ediyoruz.

Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Oda kayıtlarının düzeltilmesi hususunda yapılacak başvuruların bir "Dilekçe" ve ekinde vergi dairesinden alınacak güncel "Mükellefiyet Yazısı" ile birlikte Oda Sicili Müdürlüğü'ne başvurulması gerekmektedir.

Diğer taraftan iki yıldır aidat ödemeyen ve/veya adreslerinde tespit edilemeyen üyelerimiz "askı" durumuna alınarak, aidat tahakkukları durdurulmuş, meslek grupları ve seçim listesinden de kayıtları silinmiştir.

Meslek grubu ve seçim listesinden kayıtları silinen üyelerimizin, adres ve durumları hakkında Odamıza bilgi vermeleri (doğru adres tescili yapmaları) ve / veya geçmiş dönem tüm aidat borçlarını ödemeleri durumunda; aidat tahakkukları yeniden başlatılacak, meslek grubu ve seçim listesine yeniden dahil edilecek ve durumları "ASKI" durumundan "FAAL" duruma alınacaktır.

Ayrıca; seçim de oy kullanmak için Sakarya Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden "Seçim Yetki Belgesi" almak isteyen üyelerimizin; "MERSİS" de kayıtlı adresi ile "UAVT-Ulusal Adres Veri Tabanı"ndaki adresinin aynı olması gerekmektedir. Adresin farklı olduğu durumda, ilgili Belediye'den alınacak "Adres Tespit Yazısı" ile Sakarya Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne başvurulması gerekmektedir.

09 Mart 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar kayıtlar kontrol için açık tutulacak olup, kayıtlarını kontrol edip güncellemeyen üyelerimiz, Oda kayıtlarının mevcut haliyle doğru olduğunu kabul etmiş sayılacaktır. Üyelerimize önemle duyurulur.