Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına seçildi.

12 Aralık 2017 tarihinde yapılan toplantıda Yükseköğretim Kalite Kurulu üyesi seçilen Prof. Dr. Muzaffer Elmas, 31 Ocak 2018 tarihinde yapılan Yükseköğretim Kalite Kurulu toplantısında yapılan başkanlık seçimi sonrası 4 yıllığına Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına seçildi.

Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı süresince Sakarya Üniversitesi kadrosunda ücretsiz izinli sayılacak, görev süresi sona erdiğinde ya da süresinden önce ayrıldığında üniversitedeki kadrosuna geri dönebilecek.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, görevi süresince, Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler dışında herhangi bir kamu kuruluşunda ve özel kuruluşlarda ücretli veya ücretsiz çalışamayacak, görev alamayacak.

Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın görev süresi dört yıl olup, iki dönemden fazla üyelik yapamayacak.

Muzaffer Elmas Kimdir?

1956 yılında Giresun’da doğdu. 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede, 1983 yılında Yüksek Lisans ve 1988 yılında Doktora eğitimini tamamladı. 1980 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nde Asistan olarak göreve başladı.1988 yılında İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent, 1994 yılında Doçent ve 2000 yılında Profesör unvanını aldı. 2002 ile 2010 yılları arasında yürüttüğü Rektör Yardımcılığı döneminde “stratejik planlama, fiziki yapılaşma, eğitim öğretim, döner sermaye ve yatırımlar” alanında ulusal ve uluslararası düzeyde öncü çalışmalar yaptı.

2010 yılında aynı üniversiteye rektör olarak atandı. Bu süre içinde Yükseköğretimde Kalite, Üniversitelerde Kurumsal Değerlendirme ve Akreditasyon süreçlerini ulusal ve uluslararası alanda kolaylaştıracak Üniversite Yönetim Sistemi kurulmasına öncülük etti. Ayrıca Başbakanlık AFAD Deprem Danışma Kurul Üyesi,  YÖK Mesleki Yeterlilikler Kurumu  Üyesi, Üniversitelerarası Kurul Eğitim Komisyonu Başkanı ve Türkiye Bilimsel Akademisi Asil Üyesidir.

Prof. Dr. Muzaffer Elmas, 2010 yılından bu yana Sakarya Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmakta idi. Elmas, Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Hakkında

Yükseköğretim Kalite Kurulu 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında oluşturulmuştur.

Yükseköğretim Kalite Kurulu;

  1. a) Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu tarafından seçilen üç,
  2. b) Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen üç,
  3. c) Millî Eğitim Bakanlığı tarafından seçilen bir,

ç) Mesleki Yeterlilik Kurumunu temsilen bir,

  1. d) Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen bir,
  2. e) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir,
  3. f) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını temsilen bir,
  4. g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir,

ğ) Öğrenci temsilcisi bir, üye olmak üzere toplam on üç üyeden oluşur

Yükseköğretim Kalite Kurulu, Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapmak, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmek üzere kurulmuş idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçelidir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun Görevi

Yükseköğretimde, ulusal kalite güvencesi ve akreditasyon politika ve stratejisinin hazırlanması 

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun Sorumlulukları

Kurumsal Dış Değerlendirme

Kalite Güvence Ajanslarının Tescili

Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun Çalışma Organları

Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu (KDDK)

Kalite Güvence Ajansları Tescil Komisyonu (KGTK)

Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Komisyonu (KKYK)