Toplantının açış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Sakarya ilinde okuma yazma bilmeyen tek bir vatandaşın kalmaması için tam bir seferberlik içinde başlatılan çalışmalarla ilgili kurul üyelerine bilgi verdi.

Daha sonra Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Şube Müdürü Yakup Çakmak, okuma yazma seferberliğinin içeriği ve nasıl yürütüleceği konusunda bir sunum yaptı.

Yapılan bilgilendirmelerde; 2016 yılı verilerine göre ilimiz genelinde okuma yazma bilmeyen vatandaşların nüfusa oranının yüzde 3.03 olduğu, bunun da 26 bin 499 kişiye karşılık geldiği ifade edildi. 2017 yılı içerisinde halk eğitim merkezleri aracılığıyla açılan okuma yazma kurslarında 1.216 vatandaşımıza okuma yazma öğretildiği belirtildi.

Okuryazarlık Seferberliği İl Yürütme Kurulu Başkanı Vali İrfan BALKANLIOĞLU toplantıda yaptığı konuşmasında; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve eşleri Hanımefendi Sayın Emine ERDOĞAN’ın himayelerinde, ülke genelinde Okuryazarlık Seferberliği başlatılmıştır. Seferberlik kapsamında okuma yazma bilmeyen vatandaşların I. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına katılmaları sağlanarak okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak olan II. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Memleketimizde hatırı sayılır derecede okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın var olduğunu görüyoruz. Bingöl Valisi iken askeriyede bulunan erlerimizden okuma yazma bilmeyen bir çok sayıda erimizi gördüğümde şaşırmıştım. Okuma yazma bilmeyen erlerimizin memleketin her yöresinden çoğunluğunun batıdaki illerden olduğunu görünce şaşkınlığım bir kat daha artmıştı. Demek ki okumaz yazmazlık belli bir bölgeye has değilmiş. Okuma yazma seferberliğini herkes bir milli görev olarak addeder, elzem bir vazife olarak hisseder ve sorumluluk bilinci içerisinde bunu yüreğinde hissederse kesin başarılı olacağımıza inanıyorum. Açacağımız kurs eğitim merkezlerine ulaşamayacak derecede engelli, hasta ve yaşlı insanlarımız için evlerine gidilerek hizmet verilmesinin uygun olacağını düşünüyorum.” dedi.

Seferberlik çalışmalarının yürütülmesi, Bakanlık merkez teşkilatında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı bünyesinde illerde valiliklerin, ilçelerde ise kaymakamlıkların sorumluluğundadır. Kampanyaya ilişkin çalışmalar valilerin ve kaymakamların ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendireceği il müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer görevliler tarafından uyum içinde yürütülecektir. Bu bakımdan; 5 Şubat 2018 tarihinden itibaren aşağıdaki çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Toplantıda görüşlerini ifade eden kurul üyelerinin ardından okuma yazma seferberliğinin yürütülmesiyle ilgili çeşitli kararlar alındı. Kararlardan bazıları şöyle:

Okuryazarlık Seferberliğinin ilk dönemi 5 Şubat 2018 ile 15 Mayıs 2018 tarihleri arasını kapsamakta olup tüm ilçelerimizde okuma yazma bilmeyenlerin tespiti için gerekli alan tarama çalışmalarının yapılması, kurs açılacak yerlerin belirlenmesi, öğreticilerin tespit edilmesi vb. iş ve işlemler ivedilikle yapılacak.

Tüm ilçe milli eğitim müdürlükleri okuma yazma kurs programlarının 05.03.2018 tarihinde başlatılmasını sağlayacak şekilde çalışmalarını yapacaklar.

Okuma Yazma seferberliğinin etkin duyuru ve tanıtımının yapılması için; yerel basın imkanlarının kullanılması, belediyeler aracılığı ile anonsların yapılması, camilerde Cuma vaazlarında konuya yer verilmesi, kırsal yerlerde müftülüklerin kontrolünde minare hoparlörlerinden anonslar yapılması, halk eğitimi merkezi müdürlükleri tarafından hastane, cami, pazar yerleri ve AVM gibi yerlerde stant açılması, broşür dağıtılması, milli eğitim müdürlükleri ve bağlı okul/kurumların web sayfalarında konunun duyurulması, belediyelerin reklam panolarında ve billboardlarda okuryazarlık seferberliğinin tanıtımının yapılması, çalışmalarda sivil toplum kuruluşları, işyerlerinin desteği sağlanarak faaliyetlerin en verimli şekilde yürütülmesi sağlanacak.

Kurslar 05.03.2018 tarihinde başlayıp en geç 11.05.2018 tarihinde tamamlanacak.

Okuma Yazma kurslarının I. kademesini başarıyla bitirenlere törenle “Okur Yazarlık Belgesi” verilecek.

Seferberlik kapsamında açılacak kursların tanıtımı için hazırlanacak radyo ve televizyon programları, pankart, afiş ve her türlü ilanlarda başvuru birimi olarak halk eğitimi merkezleri ve okullar gösterilecek.

Seferberlik sırasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan   “Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı (I. ve II. Kademe)” ve öğretim materyalleri kullanılacak.

Okuma yazma kursuna katılmakta ve devam etmekte zorluk yaşayanların önündeki engelleri kaldırmaya yönelik, kampanyaya destek veren kurum, kuruluşlar ve gönüllüler ile mahallinde çözüm üretilmesi sağlanacak.

Tüm resmi dairelerde işi görülen vatandaşlarımızdan okuma yazma bilmeyenlerin müşahede edilmesi durumunda, ilgili memur tarafından kişinin gerekli bilgileri alınarak en yakın eğitim kurumuna bildirilecek ve kursa katılımları sağlanacak.

Okuma Yazma Seferberliğiyle ilgili iş ve işlemler, tüm ilgililer tarafından konu ile ilgili mevzuat, gelen yazı ve eklerindeki talimatlara göre en iyi şekilde ve içtenlikle yapılacaktır.

Okuryazarlık Seferberliği, İl Seferberlik Yürütme Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Vali İrfan Balkanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Müftü Vekili Yunus Acar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Işıksu, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Milli Eğitim Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Yakup Çakmak, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik, Erenler Yazılı Mahallesi Muhtarı Şaban Süleyman, Serdivan Köprübaşı Mahallesi Muhtarı Fikret Can, İmam Hatip Okulları Platformu Başkanı Vahdettin Aktaş, Türkiye Sakatlar Derneği Adapazarı Şube Başkanı Sibel Özkal, Erenler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adil Şenol, Serdivan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Kıyak, Arifiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sabri Mercan, Selçukbey İlkokulu Müdürü Abuzer Polat, Yenikent İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Erdal Erdem, Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Harun Doğan.